PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURIST
program za izradu računa i rezervacija u turizmu


EVIDENCIJA PROMETA

Evidenciju prometa moraju voditi svi davatelji usluga koji turistima ispostavljaju račune za pružene usluge smještaja i ostale usluge. Evidencija prometa se u ovom programu izrađuje potpuno automatski na osnovu podataka o svim ispostavljenim računima unesenim u evidenciju računa, tako da u evidenciju prometa nije potrebno unositi nikakve nove podatke. Kod početnog pokretanja evidencije prometa u njoj su prikazani svi do tada ispostavljeni računi. Ukoliko želite da budu prikazani samo oni računi koji ulaze u neki određeni vremenski period, tada u poljima Datum od i Datum do definirajte željeni period i pritisnite tipku Napravi izvještaj. Program će tada u evidenciji prometa prikazati samo one račune koji ulaze u zadani period. U period će biti uključeni i granični datumi. Jedan primjer evidencije prometa je prikazan na sljedećoj slici:

Evidencija prometa

Evidencija prometa

© Programski Centar Karlovac