PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURIST
program za izradu računa i rezervacija u turizmu


VRSTE SMJEŠTAJNIH JEDINICA

U ovoj tablici definirate pojedine vrste smještajnih jedinica koje imate u svom smještajnom objektu kao što su "Jednokrevetna soba", "Dvokrevetna soba" ili slično i pripadajući kapacitet te vrste smještajne jedinice. Namjena ove tablice je jednostavnije i brže popunjavanje polja Vrsta smještajne jedinice u popisu smještajnih jedinica jer ćete taj podatak onda moći odabrati s liste i nećete ga morati unositi ručno. Za svaku pojedinu vrstu smještajne jedinice možete unijeti i neke njene specifične detalje. Jedan primjer ovih podataka je prikazan na sljedećoj slici:

Vrste smještajnih jedinica

Vrste smještajnih jedinica

© Programski Centar Karlovac