PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURISTIČKI ARANŽMANI
program za izradu turističkih aranžmana i izleta


UVOD U TURISTIČKE ARANŽMANE

Turistički aranžmani je program za izradu kalkulacija cijena i minimalnog broja putnika turističkih aranžmana i izleta, izradu opisa aranžmana, evidenciju obavljenih uplata te izračun ukupne ostvarene marže i PDV-a u svakom realiziranom aranžmanu i izletu. Osnovne karakteristike programa su preglednost i jednostavnost korištenja i unosa podataka, a cjelokupni izračun svih podataka se odvija praktično jednim klikom miša. Cijene turističkih aranžmana i izleta je moguće kalkulirati na osnovu raznih parametara kao što su troškovi turističkih usluga drugih dobavljača, troškovi pružanja vlastitih usluga, neoporezivih usluga te svih ostalih troškova. Pojedine vrste troškova organizacije aranžmana i izleta je moguće unositi kao ukupne (fiksne) ili po osobi (varijabilne). Svaku napravljenu kalkulaciju je u svakom trenutku moguće nadopuniti novim parametrima ili unijeti nove troškove i po potrebi iznova izračunati cijenu, minimalni broj putnika i sve druge podatke. Istovremeno s kalkulacijom prodajne cijene aranžmana program računa i minimalni broj putnika potreban za njegovu realizaciju. Svaki napravljeni aranžman i izlet je moguće kopirati kao novi, promijeniti samo datum polaska i već imati gotovu kalkulaciju i sve potrebne podatke.

Pojedine vrste tuđih, vlastitih, neoporezivih i svih drugih usluga i ostalih troškova te pripadajuću stopu PDV-a i uključenu maržu je dovoljno definirati samo jednom i onda u kalkulacije cijena aranžmana unositi odabirom s liste bez potrebe za ručnim unosom podataka. Uz svaku uslugu i trošak je moguće unijeti i vlastiti postotak marže, tj. moguće je definirati različite marže za različite usluge i troškove. Uz svaki napravljeni turistički aranžman i izlet je moguće unositi i obavljene uplate pojedinih potencijalnih putnika. Na osnovu svih obavljenih uplata program računa udio ostvarene marže (zarade) i PDV-a u svakom realiziranom aranžmanu i izletu. Koristeći tako pripremljene podatke moguće je praktično jednim klikom miša napraviti poseban postupak oporezivanja marže za isporučene usluge drugih poreznih obveznika, izračunati vrijednost i PDV isporučnih vlastitih usluga, ukupni iznos marže u neoporezivim uslugama i ostale potrebne podatke i izvještaje. Sve izvještaje je moguće napraviti za bilo koji željeni vremenski period. Sve napravljene kalkulacije turističkih aranžmana i izleta i obavljene uplate ostalu pohranjene i moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti i ispisati na pisač.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Turistički aranžmani

Glavni dijalog programa Turistički aranžmani

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac