PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURISTIČKI ARANŽMANI
program za izradu turističkih aranžmana i izleta


TURISTIČKI ARANŽMANI - TUĐE USLUGE

Namjena ovog dijela programa je uglavnom pomoćna i koristi se za sistematizaciju češće korištenih tuđih usluga koje turistička agencija koristi prilikom stvaranja i kalkulacije vlastitih turističkih aranžmana i izleta. U njemu je moguće definirati nazive pojedinih tuđih usluga i pripadajuće postotke marže koji će se koristiti prilikom kalkulacija cijena turističkih aranžmana i izleta. Podaci koji se ovdje definiraju će se onda u kalkulacije turističkih aranžmana i izleta na list Tuđe usluge moći unositi jednostavnim izborom s liste, a program će nakon odabira neke tuđe usluge također povući i ovdje definiranu stopu marže, pa taj podatak neće biti potrebno pamtiti, niti unositi ručno. Postotak marže koji ovdje definirate će biti osnovica za izračun marže i primjenu posebnog postupka oporezivanja marže turističkih agencija. Ovaj dio programa nije obavezan za korištenje, ali bi mogao ubrzati i olakšati unos podataka u turističke aranžmane i izlete. Jedan primjer pomoćne tablice za definiranje tuđih usluga je prikazan na sljedećoj slici:

Turistički aranžmani - Tuđe usluge

Turistički aranžmani - Tuđe usluge

© Programski Centar Karlovac