PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURISTIČKI ARANŽMANI
program za izradu turističkih aranžmana i izleta


TURISTIČKI ARANŽMANI - VLASTITE USLUGE

U ovom dijelu programa je moguće definirati pojedine vlastite usluge koje turistička agencija ili organizator paket aranžmana uključuje kao dio aranžmana, tj. ne kupuje ih od drugih dobavljača. Na primjer, ukoliko turistička agencija posjeduje svoj vlastiti autobus ili smještajne kapacitete, tada će te troškove u kalkulacijama turističkih aranžmana i izleta definirati kao vlastite. Ovdje možete definirati i pripadajući postotak PDV-a koji se primjenjuje na neku vlastitu uslugu, pa će i taj podatak prilikom unosa vlastite usluge u turističke aranžmane i izlete program povući automatski. Ovi podaci se u kalkulacijama turističkih aranžmana i izleta unose na list Vlastite usluge. Jedan primjer definiranih vlastitih usluga je prikazan na sljedećoj slici:

Turistički aranžmani - Vlastite usluge

Turistički aranžmani - Vlastite usluge

© Programski Centar Karlovac