PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM VELEPRODAJA
program za vođenje veleprodaje


UVOD U VELEPRODAJU

Veleprodaja je program za cjelovito vođenje veleprodajnog poslovanja bez obzira da li se radi o trgovini tehničkom robom, građevnim materijalom, odjećom i obućom ili nekoj drugoj vrsti proizvoda. Osim za veleprodaju program se gotovo bez ikakvih promjena može koristiti i u maloprodaji. U programu se lako mogu evidentirati sve poslovne promjene počevši od zaprimanja robe i izrade kalkulacija, pa do prodaje robe i izdavanja računa uz jednostavno praćenje trenutnog stanja svakog pojedinog proizvoda na skladištu ili u prodavaonici. Svaki proizvod je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u sve dijelove programa unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Proizvode je u sve dokumente moguće unositi preko njihovog naziva ili preko šifre (kataloškog broja) kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku. Moguće je napraviti neograničeni broj kalkulacija, računa i svih ostalih dokumenata.

Zaprimanje robe se odvija putem ulaznih kalkulacija u kojima je dovoljno definirati svega nekoliko osnovnih podataka o svakom proizvodu, a sva ostala računanja program radi potpuno automatski. Može se koristiti postupak zidanja prodajne cijene ili za unaprijed definiranu prodajnu cijenu računati pripadajući postotak marže. U svaku kalkulaciju je moguće uključiti i razne druge vrste troškova kao što su troškovi transporta, špedicije, carine ili posebni porez uz automatsku raspodjelu tih troškova na pojedine proizvode u kalkulaciji. U programu je moguće izrađivati i račune za sve prodane proizvode uz jednostavan i brz prijenos proizvoda na račun te automatsko računanje iznosa svih pojedinih stavki računa i ukupnog iznosa cijelog računa. Računi se mogu izdavati za sve prodane proizvode, ali i za pružene usluge. Moguće je definirati i neograničeni broj predložaka dodatnog teksta i na taj način izradu i sadržaj svakog pojedinog računa u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja. U programu je moguće izrađivati i ponude kupcima i poslovnim partnerima i nakon realizacije ih jednostavno prenositi u račune. Svaki račun i ponudu je moguće ispisati i u eurima prema važećem tečaju eura.

U programu se skladište proizvoda vodi praktično automatski na osnovu jednom unesenih kalkulacija, računa i ostalih skladišnih dokumenata. Tako je u svakom trenutku bez ikakvog dodatnog unosa podataka moguće imati uvid u stanje svakog proizvoda na skladištu ili u prodavaonici te jednostavno izraditi inventurnu listu proizvoda. Program automatski izrađuje i skladišne kartice proizvoda na kojima se pregledno može pratiti kronologija cijelog tijeka njihove nabave i prodaje. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte. Podatke je na jednostavan način moguće prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument. Ukoliko dođe do promjene stope PDV-a, novu stopu jednostavno unesete u program i nastavite raditi dalje. Iz svakog računa je na jednostavan način moguće napraviti i otpremnicu sa količinama pojedinih proizvoda koji se otpremaju kupcu.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Veleprodaja

Glavni dijalog programa Veleprodaja

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac