PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM VOZNI PARK
program za vođenje voznog parka


PERIODIČNA ODRŽAVANJA VOZILA

U ovom izvještaju je moguće na pregledan način vidjeti koja sve održavanja i na kojim vozilima morate obaviti u skorom periodu. Ovaj izvještaj se izrađuje za današnji dan i izrađuje se automatski na osnovu podataka o događajima i periodičnim održavanjima koja ste za svako vozilo definirali u evidenciji vozila na listu Periodična održavanja. Izvještaj prikazuje koja održavanja je potrebno obaviti na kojim vozilima te koji su vremenski rokovi u kojima to treba biti obavljeno. U izvještaj neće biti uključena ona održavanja pojedinog vozila kod kojih je u stupac Obavijest unesen podatak "Ne" i time naznačeno da je taj događaj već obavljen ili da ne želite da vas program o njemu obavijesti. Jedan primjer izvještaja o periodičnim održavanjima vozila je prikazan na sljedećoj slici:

Vozni park - Periodična održavanja vozila

Vozni park - Periodična održavanja vozila

Svaka stavka izvještaja sadrži podatke o vozilu, vrstu održavanja koje je potrebno obaviti i ostale podatke o tom održavanju kako ste ih definirali poput datuma ili kilometraže na kojima je potrebno obaviti održavanje. U polje Preostalo dana program unosi automatski izračunati broj dana (od današnjeg dana) koji je još preostao da se neko održavanje obavi, a u polje Preostalo km program unosi koliko kilometara je još potrebno prijeći da bi se neko održavanje moralo obaviti.

Negativna vrijednost u polju Preostalo dana upućuje na to da je rok za obavljanje nekog održavanja istekao ili da je održavanje obavljeno, ali da za to održavanje nije u evidenciji vozila u polju Obavijest stavljen podatak "Ne" da se to održavanje ne bi prikazivalo u izvještaju. Za polje Prostalo km vrijedi slično pravilo.

Ovaj izvještaj se inicijalno izrađuje za današnji datum i sva periodična održavanja pojedinih vozila koja ste definirali, a koja ispunjavaju vremenski uvjet da se pojave u izvještaju. Za ona održavanja koja ste definirali prema prijeđenoj kilometraži program koristi podatak o trenutnom stanju brojača kilometar sata unesen za svako vozilo u polje Kilometraža. Taj podatak program ažurira automatski, a možete ga mijenjati i ručno.

Ako želite pogledati malo "unaprijed" prema definiranim održavanjima koje je potrebno obaviti tada u polje Datum do možete unijeti neki datum u budućnosti i pritisnuti tipku Napravi izvještaj, pa će se u izvještaju pojaviti i oni događaji koji na današnji dan još nisu aktualni, ali će biti aktualni u skorom periodu, tj. u izvještaju će se pojaviti svi oni događaji koji dolaze ranije od datuma koji ste unijeli u polje Datum do.

Cjelokupni izvještaj o periodičnim održavanjima vozila možete jednostavno ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis koja se nalazi s lijeve strane izvještaja. Ukoliko želite ispisati održavanja samo za neka određena vozila onda ta održavanja označite mišem i pritisnite tipku Ispis. Jedan primjer ispisa izvještaja o periodičnim održavanjima vozila je prikazan na sljedećoj slici:

Vozni park - Ispis izvještaja o periodičnim održavanjima vozila

Vozni park - Ispis izvještaja o periodičnim održavanjima vozila

© Programski Centar Karlovac