PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM VOZNI PARK
program za vođenje voznog parka


VOZILA

Ovaj dio programa Vozni park je njegov centralni dio. U njemu vodite evidenciju vozila i željenih osnovnih podataka o njima te definirate razne događaje i održavanja vozila za koja želite da ih program signalizira kada za to dođe vrijeme kao što su produljenje registracije, zamjena ulja ili bilo koji drugi potrebni događaj ili održavanje vozila. Svaki događaj i periodično održavanje je moguće definirati po željenom datumu, prijeđenoj kilometraži ili oboje i tako svaki pojedini događaj ili održavanje vozila u potpunosti prilagoditi svom načinu praćenja događaja u voznom parku. Za svako pojedino vozilo je moguće evidentirati i sve vrste napravljenih troškova tijekom njegovog korištenja te evidentirati vožnje odvožene pojedinim vozilom. Kao vozila u program mogu biti unesene razne vrste vozila kao što su osobna, teretna ili kombi vozila, radni strojevi ili bilo koja druga vrsta vozila. Podatke o vozilima je moguće unositi vrlo jednostavno i brzo jer ih je potrebno definirati samo jednom, a onda u druge dijelove programa unositi jednostavnim izborom s liste i tako potpuno izbjeći opetovani ručni unos podataka. Sva vozila i njihove podatke evidentirate na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Vozila

Vozila

Obrazac je podijeljen na dva dijela, tj. dvije tablice. U gornju tablicu unosite osnovne podatke o svakom pojedinom vozilu kao što su njegov registracijski broj ili bilo koja druga jedinstvena oznaka po kojoj se to vozilo razlikuje od svih drugih. Također možete unijeti marku i tip vozila te vrstu vozila. Pojedine vrste vozila je moguće unaprijed definirati u pomoćnoj tablici Vrste vozila i onda taj podatak unositi jednostavnim izborom s liste. U gornjoj tablici postoji i polje Kilometraža koje će program automatski popuniti sa zadnjim unesenim podatkom brojača kilometar sata koji unesete u program prilikom evidentiranja troškova pojedinog vozila ili odvoženih vožnji tim vozilom, a možete ga promijeniti i ručno. Taj podatak će se onda koristiti ukoliko ste neka periodična održavanja vozila definirali po prijeđenom broju kilometara. Na taj način će program znati da li je došlo vrijeme da obavite to periodično održavanje i to će vam signalizirati. Više riječi o načinu definiranja pojedinih periodičnih održavanja vozila i njihovoj signalizaciji će biti nešto kasnije.

U stupcu Slika je za svako vozilo moguće definirati njegovu sliku. Slika vozila se unosi tako da se u stupcu Slika mišem klikne (jednostruki ili dvostruki klik) na polje u onom retku u kojem se nalazi vozilo čiju sliku želite unijeti, a zatim se u dijalogu koji se pojavi odabere željena slika koju imate bilo gdje na računalu i pritisne Open. Program će odabranu sliku vozila prenijeti u tablicu. Nakon unosa slike u tablicu samo pritisnite tipku Enter da bi se polje u koje je slika unesena zatvorilo, a naziv slike ostao upisan u tablici. Pojedinu sliku možete obrisati tako da mišem kliknete na polje čiju sliku želite obrisati, a zatim u dijalogu koji se pojavi ne odaberete nikakvu sliku nego pritisnete Cancel. Zatim u otvorenom polju u tablici jednostavno obrišete naziv slike i pritisnete Enter.

Unesene slike je moguće pregledavati tako da u stupcu Slika jednostavno mišem dođete iznad naziva slike koju želite pogledati. Program će prikazati sliku iznad koje se trenutno nalazi pokazivač miša. Jednostavnim pomicanjem miša na neku drugu sliku program će prikazati tu drugu sliku i tako dalje. Jedan primjer prikaza slike vozila je prikazan na sljedećoj slici:

Prikaz slike vozila

Prikaz slike vozila

Donja tablica se sastoji iz nekoliko listova (stranica) na koje se unose određeni podaci o vozilu. Svaki pojedini list donje tablice se odabire klikom miša na naziv koji se nalazi iznad njega. Ovdje je važno napomenuti da se podaci koji su u određenom trenutku prikazani na pojedinim listovima donje tablice odnose samo na ono vozilo koje je u tom trenutku odabrano (označeno) u gornjoj tablici. Pojedino vozilo se u gornjoj tablici odabire (označava) klikom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane.

Na prvi list donje tablice pod nazivom Podaci o vozilu unosite osnovne podatke o vozilu kao što su broj šasije, godina proizvodnje, snaga motora, obujam motora i bilo koje druge podatke koje želite i koje smatrate bitnima i potrebnima. Sami možete definirati koje vrste podataka o vozilima želite evidentirati i onda to koristiti. To možete napraviti u pomoćnoj tablici Vrste podataka o vozilu gdje možete unaprijed definirati koje vrste podataka o vozilima želite koristiti. Taj popis vrsta podataka o vozilima možete u svakom trenutku promijeniti ili nadopuniti. Sve vrste osnovnih podataka o vozilu koje definirate u pomoćnoj tablici Vrste podataka o vozilu će program automatski povući kod unosa novog vozila, pa same nazive osnovnih podataka nećete morati unositi ručno već ćete samo unijeti njihove vrijednosti u stupac Vrijednost. Broj osnovnih podataka o vozilima koje možete definirati je neograničen. Jedan primjer lista (stranice) Podaci o vozilu je prikazan na sljedećoj slici:

Vozilo - Podaci o vozilu

Vozilo - Podaci o vozilu

Drugi list (stranica) donje tablice je Periodična održavanja. U njemu definirate događaje ili periodična održavanja pojedinog vozila za koja želite da ih program automatski signalizira kada za to dođe vrijeme. Ciljani događaji i održavanja pojedinog vozila se definiraju za neki datum u budućnosti ili za ciljanu prijeđenu kilometražu ili oboje (šta dođe prije). Ovaj dio programa je naročito pogodno koristiti za automatsku signalizaciju raznih događaja koji se periodično ponavljaju kao što su obavljanje tehničkog pregleda i produljenje registacije vozila, obavljanje redovnih servisa vozila, signalizacija za zamjenu ulja na određenoj kilometraži vozila i slično, no moguće je definirati i sve druge vrste događaja i održavanja za koje želite da budu signalizirani. Pojedine uobičajene događaje i vrste periodičnih održavanja vozila možete unaprijed definirati u pomoćnoj tablici Vrste periodičnih održavanja i onda ćete ih u ovaj dio programa moći unositi jednostavnim izborom s liste. Jedan primjer lista Periodična održavanja je prikazan na sljedećoj slici:

Vozilo - Periodična održavanja vozila

Vozilo - Periodična održavanja vozila

Svako pojedino periodično održavanje ili željeni događaj je moguće definirati vremenski (po datumu), po prijeđenoj kilometraži ili oboje. Ukoliko ste definirali oba uvjeta (datum i kilometraža) program će signalizirati događaj kada bude ispunjen barem jedan od dva postavljena uvjeta odnosno onaj koji bude ispunjen prvi.

Ako periodično održavanje želite definirati vremenski po datumu, a što je obično slučaj s produženjem registracije vozila koju je potrebno obaviti do određenog datuma bez obzira na prijeđenu kilometražu tada je u polje Datum do potrebno unijeti datum tog događaja, npr. datum isteka registracije. U polje Broj dana ranije je moguće unijeti željeni broj dana koliko želite da vas program ranije obavijesti o nailasku tog događaja. Na primjer, ako ste u polje Datum do unijeli da registracija ističe 15.07.2015.g, a u polje Broj dana ranije ste unijeli podatak "14" tada će vas program o datumu isteka registracije početi obavještavati 14 dana ranije, dakle u ovom slučaju počevši sa 01.07.2015.g. da bi imali vremena da obavite sve potrebne predradnje vezane uz registraciju vozila.

Ukoliko, pak, neko periodično održavanje želite definirati prema broju prijeđenih kilometara tada kilometražu na kojoj želite da vam program signalizira određeni događaj unesite u polje Kilometraža do. Ako želite da vam program signalizira događaj određeni broj kilometara ranije tada taj broj kilometara unesite u polje Broj km ranije. Na primjer, ako ulje u motoru želite zamijeniti na 85000 km i želite da vam program to počne signalizirati na 84000 tada u polje Kilometraža do unesite podatak "85000", a u polje Broj km ranije unesite podatak "1000", pa će događaj za zamjenu ulja program početi signalizirati kada vozilo postigne kilometražu od 84000 kilometara ili više.

Da bi program mogao znati kolika je trenutna kilometraža pojedinog vozila i da bi mogao signalizirati periodična održavanja vezana uz trenutnu kilometražu vozila, on automatski popunjava stupac Kilometraža u gornjoj tablici sa zadnjim unesenim podatkom brojača kilometar sata koji unesete prilikom evidentiranja troškova ili odvoženih vožnji pojedinim vozilom. Tako će program moći usporediti trenutnu prijeđenu kilometražu i kilometražu definiranu za pojedino periodično održavanje i signalizirati događaj ukoliko je došlo do ispunjenja uvjeta odnosno da li je došlo vrijeme da se neko održavanje vozila obavi. Ukoliko neko periodično održavanje definirate i vremenski i po kilometraži program će događaj signalizirati kada bilo koji od ta dva uvjeta bude ispunjen.

Za svako periodično održavanje je moguće definirati i da li želite da vam ga program signalizira ili ne želite. To definirate u polju Obavijest. Ukoliko želite da program signalizira pojedini događaj ili periodično održavanje tada u stupac Obavijest unesite vrijednost "Da" ili ostavite prazno, a ako ne želite da bude signalizirano onda unesite "Ne". Na primjer, ako vam je program signalizirao da na određenoj kilometraži trebate obaviti zamjenu ulja u motoru i vi obavite zamjenu ulja tada u polju Obavijest stavite "Ne" da vas program više ne bi obavještavao o tom događaju, a s obzirom na to da ste to već obavili. Isti pristup se može koristiti i nakon produljena registracije ili bilo kojeg drugog događaja kojeg definirate na stranici Periodična održavanja.

Na stranicu Periodična održavanja se obično unose događaji koji se periodično ponavljaju tijekom korištenja vozila kao što su produljenje registracije, zamjena ulja, zamjena župčastog remena itd., no ovdje je moguće definirati i sve druge događaje za koje želite da vam ih program u datom trenutku signalizira, a koji ne moraju biti periodičnog karaktera. Na primjer, ako na 100000 kilometara želite obaviti neku dijagnostiku vozila jednostavno to unesite na stranicu Periodična održavanja, pa će vas program o tom događaju obavijestiti kada dođe njegovo vrijeme.

Ovaj dio programa koristi sistemski datum računala da bi mogao odrediti današnji datum ili izračunati preostali broj dana do određenog događaja. Zbog toga je potrebno da imate točno podešen sistemski datum u računalu da ne bi dobivali krive podatke. Vjerojatno to već imate ispravno podešeno, no možete provjeriti.

Treći list donje tablice je Troškovi. Njegova namjena je evidentiranje troškova koji se obično pojavljuju tijekom korištenja vozila kao što su troškovi goriva, troškovi održavanja vozila, troškovi registracije i osiguranja i svi drugi troškovi pojedinog vozila za koje korisnik želi da budu evidentirani. Za svaki pojedini nastali trošak je moguće evidentirati njegov datum nastanka, stanje brojača kilometar sata kod kojeg je nastao, vrstu troška te njegovu količinu i vrijednost. Nije obavezno popuniti sva predviđena polja (stupce). Pojedine vrste troškova je moguće najprije sistematizirati u pomoćnoj tablici Vrste troškova, pa u ovaj dio programa unositi jednostavnim izborom podatka s liste. Na osnovu ovdje unesenih podataka će onda biti moguće izrađivati izvještaje o ukupnim troškovima u određenom vremenskom periodu, izvještaj o ukupnim troškovima po pojedinim vozilima te izvještaj o prosječnim potrošnjama goriva pojedinih vozila. Izvještaj o prosječnoj potrošnji goriva se izrađuje na osnovu vrste troška "Gorivo" ili "gorivo". Jedan primjer lista Troškovi je prikazan na sljedećoj slici:

Vozilo - Troškovi vozila

Vozilo - Troškovi vozila

Na četvrtom listu pod nazivom Vožnje je moguće evidentirati sva korištenja određenog vozila i sve odvezene vožnje. Za svaku vožnju je moguće evidentirati podatke kao što su datum vožnje ili korištenja vozila, prezime i ime vozača i suvozača, odredište vožnje te eventualno i naziv poslovnog partnera zbog kojeg je određena vožnja ili korištenje vozila poduzeto. Također je moguće evidentirati i stanje brojača kilometar sata na početku vožnje i njegovo stanje na kraju vožnje. Promjenom nekog od ta dva podatka program će automatski izračunati i broj prijeđenih kilometara. Nije obavezno popuniti sve navedene podatke već samo one koje smatrate bitnima i koje koristite u poslovanju.

Popunjavanje podataka o obavljenim vožnjama se odvija vrlo brzo i jednostavno jer program omogućava da se jednom definirani podaci onda u vožnje unose jednostavnim izborom s liste. Tako u stupcima Vozač i Suvozač možete sa liste odabrati nekog od djelatnika unesenih u pomoćnu tablicu Djelatnici, a u stupcu Partner možete s liste odabrati jednog od poslovnih partnera definiranih u evidenciji Partneri. I odredište vožnje možete također odabrati s liste odredišta koja imate definirana u tablici Odredišta. Na osnovu ovdje unesenih podataka o obavljenim vožnjama će onda biti moguće izrađivati izvještaje o svim odvezenim vožnjama u određenom vremenskom periodu u obliku evidencije vožnji te automatski formirati kartice vožnji vozača i kartice vožnji suvozača. Jedan primjer stranice Vožnje je prikazan na sljedećoj slici:

Vozilo - Vožnje vozilom

Vozilo - Vožnje vozilom

Na zadnji list donje tablice pod nazivom Napomena je moguće unijeti bilo kakvu napomenu, komentar ili slobodan tekst o bilo čemu što smatrate bitnim za određeno vozilo.

Unos jednog novog vozila u evidenciju vozila bi se mogao odvijati na slijedeći način: Najprije u gornju tablicu unesete novo vozilo pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice. U novounesenom zapisu popunite registracijski broj, marku i vrstu vozila, a možete unijeti i trenutnu kilometražu vozila. Nakon toga možete pritisnuti i tipku Pohrani da bi novo vozilo ostalo evidentirano. Sada označite to vozilo pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane (ako već nije označeno) i možete početi unos podataka o tom vozilu na pojedine listove donje tablice, dakle, osnovne podatke o vozilu, signalizaciju događaja i periodičnih održavanja, troškove vozila i odvožene vožnje. Sve unesene podatke o vozilima možete u svakom trenutku promijeniti i nadopuniti. Dovoljno je da u gornjoj tablici mišem odaberete vozilo čije podatke želite promijeniti i onda njegove podatke jednostavno promijenite ili nadopunite u gornjoj tablici ili na pojedinim listovima donje tablice. Nakon obavljenih promjena je potrebno pritisnuti tipku Pohrani da bi napravljene promjene ostale pohranjene.

Sve unesene podatke pojedinog vozila je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis podataka za vozilo. Jedan primjer ispisa je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis podataka o vozilu

Ispis podataka o vozilu

Više detalja o samoj tehnici unosa podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u dijelu Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac